REJESTRACJA POMPY

Dla pomp z serii U3, U5, U6 oraz wszystkich przepompowni ścieków z fekaliami COMPLI,  modele 100 – 1000, zamontowanych w terminie od października 2017 oferujemy 5-letnią gwarancję. Dotyczy wyłącznie krajów europejskich. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

U3 K
U5 K
U6 KS
Compli 100 Multicut
Compli 300 E
Compli 400
Compli 500
Compli 1000

Gwarancja to dodatkowe, dobrowolne świadczenie producenta na rzecz zakładów specjalistycznych, zgodnie z opisanymi warunkami gwarancji. Udzielając Państwu dodatkowej gwarancji chcemy dowieść naszego zaufania w wysoką jakość oferowanych produktów. Gwarancja jest oferowana wyłącznie specjalistom z branży instalacyjnej.


Kartę gwarancyjną otrzymają Państwo na podany adres e-mail.

 

Prosimy o bezpieczne przechowanie karty gwarancyjnej, aby w razie potrzeby móc z niego skorzystać.
Usługi gwarancyjne wykonujemy wyłącznie po okazaniu karty gwarancyjnej i oryginalnego dowodu zakupu.

Numer seryjny

Garantie Verlängerung

* Pola obowiązkowe

Zgodnie z obowiązującą niemiecką ustawą o ochronie danych przesłane nam informacje osobowe i rzeczowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów wewnętrznych. Osoby lub organizacje trzecie nie będą miały do nich dostępu. Ponadto, odwołujemy się do informacji zawartych w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Znajdziesz je pod linkiem "Prywatność" bezpośrednio na dole tej strony. Wypełniając ten formularz wyrażam zgodę na aktualnie obowiązujące informacje dotyczące ochrony danych osobowych.