Często zadawane pytania dotyczące ofensywy jakości „Przede wszystkim JUNG!” (FAQ)

Kto może wziąć udział w promocji?


Zarejestrować swoje produkty i uzyskać na nie 5-letnią gwarancję mogą wyłącznie przedsiębiorstwa z branży instalacyjnej.
Które produkty można zarejestrować?


Przyznajemy 5-letnią gwarancję na pompy standardowe z serii U3, U5, U6 oraz wszystkie przepompownie ścieków z fekaliami COMPLI, modele 100 – 1000.
Kiedy rozpoczyna się ofensywa jakości „Przede wszystkim JUNG”?


Produkty objęte akcją promocyjną można zarejestrować pod warunkiem, że ich montaż wykonano najwcześniej w październiku 2017 r.
Jakie są zasady promocji np. dla urządzenia podwójnego U6 z wyposażeniem (wyłącznik pływakowy, sterownik itp.). Czy wyposażenie również jest objęte gwarancją?


Nie, gwarancja obejmuje wyłącznie pompy, a nie wyposażenie.
Co w przypadku specjalnych wersji (U3K spezial) albo zestawów (Flutbox, Hebefix Plus, Drainagesets itp.), w których zamontowano pompy standardowe? Czy te pompy podlegają rozszerzonej gwarancji?


Nie, gwarancją objęte są wyłącznie wersje standardowe naszych produktów.
Czy na opakowaniu produktów znajduje się specjalne oznaczenie?


Tak, każdy produkt objęty akcją ma dołączoną etykietę, na której instalator może zapisać numer seryjny oraz nazwę produktu. Pompy można rejestrować również na stronie internetowej, skanując kod QR. Na początku akcji (koniec 2017 r., początek 2018 r.) niektóre produkty dostępne w sprzedaży hurtowej mogą nie posiadać dołączonych etykiet. Oczywiście te produkty zamontowane w terminie od października 2017 r. są również objęte rozszerzoną gwarancją, o ile są to wersje standardowe (patrz wyżej).
Czy jako klient końcowy mogę zarejestrować zamontowaną u mnie pompę?


Nie, akcja gwarancyjna jest skierowana wyłącznie do instalatorów. Po rejestracji produktu kartę gwarancyjną otrzymuje instalator, a nie klient końcowy.
W jaki sposób mogę zarejestrować swoją pompę?


Do zarejestrowania zamontowanej pompy służy strona internetowa www.hauptsachejung.de/rejestracja. Oprócz nazwy produktu i numeru seryjnego wymagane są także dane kontaktowe przedsiębiorstwa z branży instalacyjnej.
Jakie koszty nie są objęte gwarancją?


Po okresie ustawowej rękojmi (tj. po 2 latach) będzie wymieniany wyłącznie sprzęt (pompa / agregat tłoczny), o ile usterka produktu została spowodowana wadą konstrukcyjną, fabryczną lub materiałową. Zużycie, ścieranie się i niedostateczna konserwacja oraz wynikające z niej skutki nie są objęte zakresem niniejszej gwarancji. Nie pokrywamy kosztów demontażu i montażu (ani serwisu posprzedażowego).
Co otrzymam po rejestracji online?


Po prawidłowej rejestracji otrzymają Państwo wiadomość e-mail z kartą gwarancyjną. Prosimy o jej przechowywanie razem z pozostałą dokumentacją.
Co należy zrobić w przypadku reklamacji w okresie obowiązywania 5-letniej gwarancji?


Żądania wykonania usługi gwarancyjnej należy wysyłać w formie pisemnej do przedsiębiorstwa Jung Pumpen, Industriestr. 4-6, 33803 Steinhagen. Gwarancja będzie rozpatrywana po okazaniu prawidłowego dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej, w przypadku, gdy roszczenie z tytułu gwarancji zostało zgłoszone w czasie jej obowiązywania.