top of page

REJESTRACJA POMPY

Dla pomp z serii U3, U5, U6 oraz wszystkich przepompowni ścieków z fekaliami COMPLI,  modele 100 – 1000, zamontowanych w terminie od października 2017 oferujemy 5-letnią gwarancję. Dotyczy wyłącznie krajów europejskich. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Jung Pumpen U3KS
Jung Pumpen U5KS
Jung Pumpen U6KS
Jung Pumpen Garantie Verlängerung
Jung Pumpen Compli 100
Jung Pumpen Compli 300
Jung Pumpen Compli mit Steuerung
Jung Pumpen Compli 500
Jung Pumpen Compli 1000

Gwarancja to dodatkowe, dobrowolne świadczenie producenta na rzecz zakładów specjalistycznych, zgodnie z opisanymi warunkami gwarancji. Udzielając Państwu dodatkowej gwarancji chcemy dowieść naszego zaufania w wysoką jakość oferowanych produktów. Gwarancja jest oferowana wyłącznie specjalistom z branży instalacyjnej.

 

Kartę gwarancyjną otrzymają Państwo na podany adres e-mail.

 

 

Prosimy o bezpieczne przechowanie karty gwarancyjnej, aby w razie potrzeby móc z niego skorzystać.
Usługi gwarancyjne wykonujemy wyłącznie po okazaniu karty gwarancyjnej i oryginalnego dowodu zakupu.

Bitte achten Sie darauf die richtige Seriennummer anzugeben
(siehe Bild rote Markierung)

Sie setzt sich wir folgt zusammen: 

Ziffer 1&2: Herstellungsjahr (im Bild 17)

Ziffer 3&4: Herstellungsmonat (im Bild 10)

ab Ziffer 5: individuelle Identifikationsnummer (im Bild 03204)

Garantie Verlängerung Compli

TYLKO DLA INSTALATORA

Zgodnie z obowiązującą niemiecką ustawą o ochronie danych przesłane nam informacje osobowe i rzeczowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów wewnętrznych. Osoby lub organizacje trzecie nie będą miały do nich dostępu. Ponadto, odwołujemy się do informacji zawartych w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Znajdziesz je pod linkiem "Prywatność" bezpośrednio na dole tej strony. Wypełniając ten formularz wyrażam zgodę na aktualnie obowiązujące informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Limitowana pompa dźwiękowa U3K 
 

Po 5 zarejestrowanych produktach, oprócz 5-letniej gwarancji, od 2022 roku otrzymasz za darmo fajną pompkę dźwiękową U3K Sound Pump. Z tym głośnikiem Bluetooth możesz naprawdę dać czadu na budowie lub w biurze.

Oferta jest ważna tylko dla hydraulików! Każda firma specjalistyczna może zakupić maksymalnie 5 pompek dźwiękowych.

Więcej informacji
www.u3k.de/sound-pump/

Soundpump.png
bottom of page